Fra 8. klasse og resten af din skoletid, skal du arbejde med din uddannelsesplan.
Din UU-vejleder vil fortælle dig, hvordan du arbejder med uddannelsesplanen i den elektroniske udgave.
 
I 8. klasse skal du udarbejde en foreløbig uddannelsesplan, da planen skal give dig og dine forældre et billede af, om du er klar til din ønskede uddannelse(Uddannelsesparat), eller hvad du skal arbejde med, for at blive det.
I 9. klasse skal du arbejde videre med din uddannelsesplan, som bliver en del af din ansøgning til 10. klasse, ungdomsuddannelse, eller anden form for aktivitet. 

For at arbejde med sin uddannelsesplan skal eleven gå ind på www.MinUddannelse.Net og logge ind med sit UNI-Login.