Vurdering af uddannelsesparathed i 9. klasse

Søges der en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, skal der foretages en vurdering af den unges uddannelsesparathed og vurderingen indgår som en del af af ansøgningen/uddannelsesplanen ved ansøgning til en ungdomsuddannelse.

Vurderingen foretages i et samarbejde mellem skole og UU-vejleder. Formålet med vurderingen er at sikre, at den unges faglige, personlige og sociale forudsætninger er tilstrækkelige i forhold til den gruppe af ungdomsuddannelser, som han eller hun ønsker. Det kan være enten erhvervsuddannelser eller gymnasiale uddannelser.

Hvis man efter 9. klasse vælger at tage 10. klasse, skal der ikke uddannelsesparathedsvurderes.