Fra 8. klasse og resten af skoletiden skal eleven arbejde med sin uddannelsesplan sammen med UU-vejlederen. Arbejdet med din uddannelsesplan skal hjælpe eleven med til at træffe det rigtige uddannelsesvalg efter folkeskolen.
 
I 8 og 9 klasse er der tilbud om forskellige præsentationskurser på ungdomsuddannelserne.
Målet med disse præsentationskurser er, at eleven bliver mere afklaret omkring sit valg af ungdomsuddannelse.
Indholdet i undervisningen varierer på de enkelte kurser, fordi målgrupperne og formålet med kurserne er forskellige.
 
 
En dag i ungdomsuddannelserne for 8. specialklasse.
2 x 5 dages præsentationskurser for unge med særligt behov for vejledning om uddannelse og  erhverv for 9. specialklasse.
5 dages oplevelsespræsentationskurser for unge med generelle indlæringsvanskeligheder.