Mulighed for praktik i 8. og 9. klasse 

 

Ikke alle har brug for at komme i praktik. Det skal fremgå af din uddannelsesplan, at du har brug for et praktikophold. Det sker derfor ikke automatisk ligesom tidligere. I dag skal der være en grund til det.

Hvis du drømmer om at komme i praktik, skal du tale med din UU-vejleder om det.

De mange former for praktik bliver brugt i forskellige situationer. Det kunne f.eks. være fordi, du har brug for at:

Tal med din UU-vejleder og find ud af, om du er en af dem, der vil kunne have udbytte af at komme i praktik.
 

Praktikseddel