Efter alle elever har været på introduktionskursus i 8. klasse på 2 uddannelser, er der stadig nogle elever, der ikke ved, hvad de vælge efter 9. klasse.
 
Disse elever vil blive tilbudt en uges brobygning i 9. klasse til en ungdomsuddannelse. Målet med denne brobygning er, at eleven bliver mere afklaret omkring sit valg af ungdomsuddannelse.
 
For ganske få elever i 9. klasse vil der blive mulighed for endnu en uge, hvis den første uge i brobygning viste sig utilstrækkelig i forbindelse med den unges afklaring.
 
De elever, der har behov for brobygning, vurderes i fællesskab mellem skolen (klassens lærere) og UU-vejlederen. Det er altså ikke alle elever i klassen, der skal afsted.
 
Brobygningsaktiviteten finder sted i efteråret i 9. klasse og eleverne kommer afsted individuelt, når der er plads på et ønsket hold, og når det passer ind i skolens planlægning.
 
Beskrivelsen af brobygningsforløbene vindes på www.uuo.dk eller https://www.brobygning.net/ under den enkelte uddannese.
 
Transporten betales af UUO efter gældende regler.
 
UU-vejlederen hjælper med tilmelding på https://www.brobygning.net/
 
 
Læs mere her:
https://www.brobygning.net/